Henk Louf
18-06-2018

Lijsttrekker Henk Louf (N-VA) over zijn politieke plannen voor Wevelgem in de Zondaggast bij Jess FM

Op zondag 17 juni 2018 was lijsttrekker Henk Louf de centrale politieke gast in de Zondaggast bij Jess FM, wij geven alvast een beknopte samenvatting van het gesprek.

N-VA Wevelgem treedt dit jaar naar buiten met een verrassende lijsttrekker: Filip Daem laat het lijsttrekkerschap aan u over. Kan u ons daar wat meer over vertellen?
 “Ondertussen is het reeds twaalf jaar geleden dat Filip Daem, een goede vriend van mij, me de eerste keer aan mijn mouw trok met de vraag om N-VA Wevelgem te vervoegen. In die twaalf jaar tijd heb ik steeds de boot afgehouden, omdat ik er niet klaar voor was. Nu ben ik echter professioneel klaar om bepaalde taken op mij te nemen. Ondertussen werken mijn kinderen in de zaak, waardoor - moest het zo zijn dat ik het geluk heb om burgemeester te mogen worden - ik de taak volledig ter harte zou kunnen nemen en ik me volledig vrij zou kunnen maken om me hierop te focussen en er volledig voor te gaan.”

Klopt het niet dat u reeds deel heeft uitgemaakt van CD&V?
 “Ja dat klopt. Ik ben inderdaad nog lid geweest van CD&V, maar ik voelde me er niet thuis. Het was mijn ding niet, ik was er niet op mijn plaats. Daarom heb ik dan ook op korte tijd beslist om opnieuw uit dit verhaal te stappen. Nu, bij N-VA Wevelgem, heb ik echter wel het gevoel dat het thuiskomen is. Ik ben er echt op mijn gemak, en voel me gedragen binnen de groep.”

We spraken reeds van een verrassende lijsttrekker. Welke andere verrassende kandidaten kunnen we terugvinden op de lijst van N-VA Wevelgem? Kunt u ons drie namen geven?
“Met de partij hebben we een lijst opgesteld waar meer vrouwen op te vinden zijn dan mannen. Dit feit op zich maakt de lijst al verrassend. We bevonden ons in de luxepositie waarbij we vrouwelijke kandidaten moesten weigeren omdat er reeds te veel waren. Veel partijen hebben die luxe niet en moeten gericht op zoek naar vrouwelijke kandidaten om de lijst aan te sterken. Bij ons was dit dus zeker niet het geval, en dit vinden wij uiteraard schitterend.

Daarnaast waren we in staat een heel evenwichtige lijst op te stellen die verdeeld is over de drie deelgemeenten. Daarbij hebben we gekozen voor mensen met gezond boerenverstand die allemaal uniek zijn op hun eigen manier. Ze vormen stuk voor stuk goede kandidaten om de Wevelgemnaar te vertegenwoordigen.

Ik noem niet graag namen, omdat iedereen op onze lijst van even groot belang is en ik geen kandidaten wil achtersteken. Maar als ik echt drie namen moet noemen dan denk ik onder andere aan Heidi Craeynest die op de tweede plaats staat op onze lijst. Op professioneel vlak kan ze gezien worden als een concurrente van mijn zaak Isola Fashion, maar ik heb zelf toenadering gezocht met de vraag om onze lijst te vervoegen. Politiek, en zeker binnen de gemeente, gaat immers boven het professionele uit. We doen alles in functie van de Wevelgemnaar, zodat ze zich goed zouden voelen bij het beleid. Om deze reden zijn we dan ook blij dat Heidi onze lijst versterkt.

De tweede naam die eruit springt en tot de verbeelding spreekt is Charlotte Bonte. Als zelfstandig verpleegster uit Moorsele is ze enorm sociaal geëngageerd en doet ze onder andere aan benefiet werking.

Als ik nog een derde naam moet noemen, zou ik gaan voor Isabelle Leroy. Isabelle baat in Gullegem de broodjeszaak HAP uit, en als onderneemster is ze enorm actief waardoor ook zij een leuke kandidate vormt om onze lijst te vervoegen.”

Hoe blikt u terug op het huidige bestuur? Wat deed het gemeentebestuur naar uw mening goed?
 “Het gemeentebestuur heeft geen slechte dingen gedaan, maar ze hebben ook geen écht goede zaken gerealiseerd. Het Sint-Maartensplein dat vernieuwd werd, alsook het park, dat zijn dingen die inderdaad niet slecht zijn. Maar je kan ook niet zeggen dat ze nieuwe, innovatieve zaken geïmplementeerd hebben. Ze hebben bepaalde zaken wel goed gedaan, maar bij N-VA Wevelgem zijn we van mening dat het altijd beter kan.”

Zijn er zaken die u als gemiste kansen zou benoemen?
“Een belangrijke gemiste kans is de mobiliteit die ze al veel langer hadden moeten aanpakken. Alsook het masterplan, dat wij volledig van tafel vegen wegens onvoldoende. N-VA Wevelgem heeft een beter alternatief, dat begin oktober uit de doeken zal gedaan worden. Momenteel zijn we bezig om alles op orde te zetten.

Zo hebben we ook voor de doorstroming van onze stad een alternatief. We willen, naar het model van de Nederlandse verkeersdeskundige Hans Monderman, de verkeerslichten in centrum Wevelgem wegnemen en wijzigingen in de verkeerssituatie aanbrengen. Deze ingreep zal de vlotheid van het verkeer ten goede komen. Daarnaast wordt niet ingeboet aan veiligheid, die minimum even hoog zal zijn als bij de huidige situatie. Als laatste, maar daarom niet minder belangrijke, reden halen we aan dat de hoeveelheid uitstoot op deze manier teruggeschroefd kan worden. Wij zien dit dan ook als een belangrijke oplossing naar de toekomst toe.”

Hoe staat het met uw ambities naar de verkiezingen toe? Wat zijn uw prognoses? Hoe zullen, volgens u, de kaarten geschud worden?
 “Wat de andere partijen betreft, zijn we niet op de hoogte van hun opvattingen en ambities. Ik kan u wel vertellen dat we er bij N-VA Wevelgem toch minstens één zetel bij willen. Twee zetels zou heel goed zijn, maar moesten we alle twijfelaars kunnen overtuigen en misschien kans maken om een derde zetel bij te krijgen, dan zou dat uiteraard fantastisch zijn.”

Wilt N-VA Wevelgem deel uitmaken van het beleid?
“Ja, natuurlijk. We willen in eerste instantie de meerderheid breken, en als we dit kunnen realiseren is alles mogelijk. We zijn bereid om met elke partij rond de tafel te zitten en te onderhandelen. We zullen moeten afwachten wat beslist wordt door de kiezer, en daarna kunnen de nodige coalities gemaakt worden om beleid te kunnen voeren. Het is uiteraard wel de bedoeling dat we onze ideeën kunnen uitwerken binnen het beleid.”

U zegt dat N-VA Wevelgem bereid is om met elke partij te onderhandelen. Bent u ook bereid om met CD&V te praten?
 “Ja, zeker en vast. We willen met elke partij onderhandelen en praten, dus ook met CD&V. Als ze ons contacteren, zullen we zeker ingaan op die vraag.”

Bent u bereid om burgemeester te worden? En wilt u dat te allen prijze?
 “Ik ben kandidaat-burgemeester, maar ik wil dit niet tegen elke prijs. Als er een coalitie gevormd wordt waarbij er absoluut geen mogelijkheid bestaat om burgemeester te worden, dan zal ik mijn positie aan de kant schuiven om te kunnen meeregeren, want dat is het allerbelangrijkste.”

Hoe zou u uw relatie met de huidige burgemeester omschrijven?
 “Ik heb enorm veel respect voor de man. Het burgemeestersambt is niet van het minste, dat valt zeker niet te onderschatten. Ik spreek Jan Seynhaeve steeds aan met ‘burgemeester’, uit respect voor de man en zijn verwezenlijkingen. Maar ik heb echter wel de indruk dat ik, sinds de bekendmaking van mijn kandidaatstelling, meer aanzien wordt als zijn concurrent en dat hij me meer begint te mijden en minder spontaan is tegenover mij.”

Hoe is de verstandhouding tussen N-VA en de overige partijen?
"Wij hebben een heel goede onderlinge verstandhouding met de overige partijen en dat willen we graag zo houden. Maar uiteraard hopen we dat iedereen kiest voor een andere koers.”